• NewBees

Artikel: Samenwerking en coördinatie nodig in Nederlandse gemeenten

Updated: Aug 10, 2020NeBees was onderdeel van een onderzoek uitgevoerd door het Kennisplatform Integratie & Samenleving (een samenwerking tussen Verwey-Jonker Instituut en Movisie) over de integratie van vluchtelingen in Nederland. De simpele conclusie luidt: het kan beter. Veel is onduidelijk voor statushouders en asielzoekers wat betreft een ingewilligd verzoek om te blijven. Zowel voor hun als de instituties waar ze mee werken, zoals de gemeente, maar ook de lokale NGOs en sociale werkers.


We zijn blij dat we kunnen samenwerken met de gemeente Zaanstad aan een gecoördineerde aanpak, waarin NewBees zich richt op participatie door vrijwilligerswerk en stages.


Voor het volledige artikel, klik hier.


_____


Article: Collaboration and coordination required in Dutch municipalities


NewBees was part of a research conducted by the Kennisplatform Integratie & Samenleving (a cooperation between the Verwey-Jonker Institute and Movisie) on integration of refugees in the Netherlands. The simple conclusion is: we can do better. Many things are unclear around the situation of 'statushouders' or asylum seekers with a granted request to stay. Both for them and for the institutions they work with, such as the municipality, but also local NGOs and social workers.

We are very happy to work with the gemeente Zaanstad and work on a coordinated approach in which NewBees focuses on participation through volunteer work and internships.

For the full article, click here (it is in Dutch).


NEWBEES_LOGO-WIT-RGB-4x.png
  • LinkedIn
  • Facebook
ANBI_zk_diap.png

Stichting NewBees

Amsterdam

KvK 65443101

RSIN 856114467

NL37 ABNA 0486 8452 22

inburgering

info@new-bees.org  

Privacy Policy

Customer regulations

.

COVID-19