• NewBees

Make it MATTER: Hoe Hasan zijn design vaardigheden op een Nederlandse manier gebruikte

Updated: Aug 6, 2020


A dress to impress


Wethouder Rita Visscher-Noordzij uit Zaanstad werkt samen met ons sinds NewBees bestaat. Onze hechte relatie is gebaseerd op de wederzijdse overtuiging dat talent een kans verdient en dat de culturele leercurve tussen Nederland en nieuwkomers beide kanten op gaat.


Rita was aanwezig bij veel van onze evenementen en bijeenkomsten, vaak ter ere van ons met een korte toespraak. Eind juni 2017 nam ze ook deel aan ons Mix & Match-evenement. Ze heette iedereen welkom op het evenement, waarbij we haar ook ons ​​allereerste jaarverslag hebben aangeboden. De avond stond in het teken van matchmaking: er waren mensen op zoek naar werk, maar ook veel organisaties met vacatures. In het licht van dit thema bracht Rita ook een vraag met zich mee: ze had een mooie (en zeer Nederlandse) stof gekocht, maar had iemand nodig om er een jurk van te maken.


Haar vraag stond op het vacaturebord en binnen de kortste keren vond Rita een kleermaker die haar kon helpen: Hasan. Voordat de avond voorbij was, spraken ze een datum en tijd af om af te spreken over de stof, Rita's wensen voor de jurk en de mogelijkheden die Hasan zag. Hij stelde niet teleur: Rita droeg deze zomer haar oer-Hollandse jurk tijdens de zomervakantie en Hasan streeft nog steeds naar een carrière in de mode.


Bedankt Rita en Hasan voor het inspirerende verhaal!


_____


Make it MATTER: How Hasan Used his Design Skills in a Very Dutch Way


A dress to impress


Wethouder Rita Visscher-Noordzij of Zaanstad has been with us since the very inception of NewBees. Our close relationship is based on the mutual belief that talent deserves a chance and that the cultural learning curve between the Netherlands and newcomers goes both ways.

Rita has been present at many of our events and meetings, often honoring us with a short speech. She also joined our Mix&Match event at the end of June 2017. She welcomed everybody to the event, during which we also offered her our very first annual report. The evening evolved around matchmaking: there were people looking for work, but also many organizations with vacancies available. In light of this theme, Rita also brought a question with her: she had purchased a lovely (and very Dutch) fabric, but needed somebody to make her a dress out of it.

Her question was pinned on the board of vacancies, and in less than no time, Rita found a tailor who could help her out: Hasan. Before the evening was over, they agreed on a date and time to meet and chat about the fabric, Rita’s wishes for the dress, and the possibilities Hasan saw. He did not disappoint: this summer Rita wore her very Dutch dress during the summer holidays and Hasan still aspires a career in fashion.

Thanks Rita and Hasan, for your inspiring story!

NEWBEES_LOGO-WIT-RGB-4x.png
  • LinkedIn
  • Facebook
ANBI_zk_diap.png

Stichting NewBees

Amsterdam

KvK 65443101

RSIN 856114467

NL37 ABNA 0486 8452 22

inburgering

info@new-bees.org  

Privacy Policy

Customer regulations

.

COVID-19