• NewBees

NewBees at Work: Een blije match bij De Groote Weiver in Zaanstad

Updated: Aug 6, 2020

Verhaal door: Gert Schouten, matcher bij NewBees Zaanstad


Als kersverse matcher bij NewBees is het best nog even spannend om te ervaren hoe "werkgevers" de inzet van een nieuwkomer ervaren. En natuurlijk en vooral ook hoe het de nieuwkomer zelf vergaat.


De Groote Weiver was een van de eerste stageplekken waar ik op afstapte. Als sinds mensenheugenis (1984) een broedplek voor allerlei initiatieven op het gebied van muziek, theater, acties, een kringloopwinkel in het noorden van Zaanstad. Als ik bij ze langs ga word ik zeer hartelijk ontvangen in een rommelig maar gezellig kantoor. Enthousiast volgt een rondleiding door het gebouw die eindigt in het café annex restaurant. De Groote Weiver staat namelijk ook bekend door de vrijdagse (buurt)maaltijd. Bijna altijd volle bak, er wordt heel bewust en gezond gekookt. "Kijk, hier kunnen we altijd wel iemand gebruiken " zegt de medewerker, "zou dat wat zijn?"


Ik hoef niet lang te zoeken want veel nieuwkomers geven aan graag iets in de hospitality, verzorging of gastheer/vrouwschap te willen doen. Ik vind een jonge vrouw (20) uit Syrië met nog weinig tot geen werkervaring. Ze heeft 2 jaar aan de Universiteit gestudeerd voordat ze het land moest ontvluchten. Hoewel ze nog niet precies weet wat haar staat en het ook wel een beetje spannend vindt, wil ze de uitdaging wel aangaan.


We plannen samen een kennismakingsgesprek bij de Groote Weiver en iedereen ziet het zitten, de match is gemaakt. Deze newbie gaat aan de slag op de vrijdag bij dit buurtrestaurant.

De keukenploeg van buurtrestaurant de Groote Weiver in Krommenie

Na een paar weken informeer ik bij de Groote Weiver of alles goed gaat. "Ja hoor" is het antwoord, "ze is een keer niet gekomen maar had zich netjes op tijd afgemeld, dat kan een keer gebeuren". Maar volgens ons gaat alles goed.


Als ik na 2 maanden nog eens contact opneem, is de reactie zo mogelijk nog enthousiaster:


"Ze wordt nu ook echt in het keukenrooster meegenomen als vaste coördinatie samen met onze andere coördinatoren. We zijn echt heel blij met haar hulp!"

En ook de new bee heeft het naar haar zin. Ze heeft de kans om haar Nederlands goed te oefenen want praat veel met de andere medewerkers en de bezoekers. In het begin misschien nog wat aarzelend maar ze begint steeds meer vertrouwen te krijgen.


Van zo'n match word je blij. De newbie is blij, de werkgever is blij, en dat maakt de matcher ook blij.


_____


NewBees at work: A great match at 'De Groote Weiver' in Zaanstad


As a brand new matcher at NewBees it might feel a bit uneasy to ask how "employers" experience the commitment of a newcomer. And of course and especially if the newcomer likes it as well. De Groote Weiver was one of the first matches I made. Since forever (1984) this is a breeding ground for all kinds of initiatives in the field of music, theater, promotions, a thrift store in the north of Zaanstad. When I visit them, I receive a very warm welcome in a messy but cozy office. Enthusiastically, a tour of the building follows, which ends in the café cum restaurant. De Groote Weiver is also known for its Friday neighborhood meal. Almost always full, cooking is done very consciously and healthy. "Look, we can always use someone here", says the employee, "could that be something?"


I don't have to search long, because many newcomers indicate that they would like to do something in hospitality, care or hosting. I find a young woman (20) from Syria with little to no work experience. She studied at the University for 2 years before she had to flee the country. Although she does not yet know exactly what she wants to do and also finds it a bit exciting, she wants to take up the challenge. We plan an introductory meeting together at the Groote Weiver and everyone is happy, the match is made. This newbee goes to work on Friday at this neighborhood restaurant.


After a few weeks I ask at Groote Weiver if everything is going well. "Yes," is the answer, "one time only she couldn't come, but she checked out on time, it can happen". But we think everything is going well. If I contact them again after 2 months, the response is even more enthusiastic:


"She is now really included in the kitchen planning as a permanent coordinator together with our other coordinators. We are really very happy with her help!"

And the newbee is also having a good time. She has the opportunity to practice her Dutch because she talks a lot with the other employees and visitors. She may be a bit hesitant at first, but she is starting to gain confidence. Such a match makes you happy. The newbee is happy, the employer is happy, and that makes the matcher happy.


NEWBEES_LOGO-WIT-RGB-4x.png
  • LinkedIn
  • Facebook
ANBI_zk_diap.png

Stichting NewBees

Amsterdam

KvK 65443101

RSIN 856114467

NL37 ABNA 0486 8452 22

inburgering

info@new-bees.org  

Privacy Policy

Customer regulations

.

COVID-19