• NewBees

NewBees Perspectives: "Hoe nieuwe kansen mij hielpen mijn droom te realiseren"

Updated: Aug 10, 2020

Verhaal door: Aida, Matcher NewBees Zaanstad


Vorig jaar ben ik bij NewBees begonnen als stagiaire. Het doel van NewBees om nieuwkomers te helpen met het vinden van een stage of betaald werk, was iets waar ik mijzelf maar al te goed in kon herkennen. Zelf ben ik namelijk ook een nieuwkomer en ik had ook een beetje hulp nodig om hier mijn professionele leven op te starten. Dat is namelijk niet makkelijk in een nieuw land waar je de taal nog niet spreekt.

In Syrië was ik lerares Frans, maar om dit werk in Nederland te mogen doen, moest ik een extra opleiding volgen. Daarom zat er niets anders op dan te kijken hoe ik mijn ervaringen vanuit het onderwijs op een andere manier kon gebruiken.

Via NewBees kon ik opnieuw mijn talenten ontdekken.

Door de vele matches die ik met NewBees heb gemaakt, kwam ik op een gegeven moment in contact met stichting Zaandewandel, een vrijwilligersinitiatief in Zaandam. Daar heb ik ontzettend genoten van de dagen waarop we met nieuwkomers vlaggen maakten van oude wandel T-shirts. Ik genoot van de creativiteit en vond zo mijn talent. Ik weet nu dat ik op mijn best ben als ik iets nieuws kan creëren. Daarom geef ik nu naailes aan vrouwen die het leuk vinden om creatief bezig te zijn. Om zo creatief bezig te mogen zijn is voor mij een droom.

Dus eindelijk weet ik wat ik wil doen en doe ik het ook. NewBees opende voor mij nieuwe deuren en hielp mij om mijn weg te vinden. Daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Dus samen met hun wil ik mij blijven inzetten om kansen te creëren voor anderen om te laten zien wat hun talenten zijn. Want ondanks dat ik met niets begon, heb ik met de hulp van de mensen van NewBees mijn droom gevonden die ik nu aan het realiseren ben.


_____


NewBees Perspectives: How new opportunities helped me realize my dream


Last year I started at NewBees as an intern. The goal of NewBees to help newcomers to find an internship or a paid job was something I could relate to very easily. This is because I am also a newcomer and needed a little bit of help to start my professional life here. It isn’t easy in a new country if you do not yet speak the language.

In Syria I was a French teacher, but to be able to do this work in the Netherlands I had to get an extra certificate, which is a timely and difficult endeavor. That is why I had no choice but see how I could use my experiences I had so far for something else.

Through NewBees I was able to discover my talents again.

Due to the many matches I made with NewBees, I at one point came into contact with the Zaandewandel foundation, a volunteer initiative in Zaandam. I really enjoyed the days when we made flags out of old walking T-shirts with other newcomers. I enjoyed the creativity and found my talent. I now know that I am at my best if I can create something new. That is why I now give sewing lessons to women who enjoy being creative. To work with creativity is a dream for me.

So finally, I know what I want to do and I am doing it. NewBees has opened new doors for me and helped me find my way, for which I am very grateful. So together with them I want to continue to create opportunities for others to help them find their talents. Because despite the fact that I started with nothing, with the help of the people at NewBees I found my dream which I am now realizing.


NEWBEES_LOGO-WIT-RGB-4x.png
  • LinkedIn
  • Facebook
ANBI_zk_diap.png

Stichting NewBees

Amsterdam

KvK 65443101

RSIN 856114467

NL37 ABNA 0486 8452 22

inburgering

info@new-bees.org  

Privacy Policy

Customer regulations

.

COVID-19