• NewBees

Artikel: Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht.


Goed werk is cruciaal voor mens en maatschappij, schrijft de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid in het vandaag verschenen rapport 'Het betere werk'. Niet alleen voor de economie, maar ook voor kwaliteit van leven en sociale samenhang.


Dat is precies waar wij op inzetten: goed werk voor iedereen die wil en kan werken. En met succes, want deelnemers van NewBees ervaren een opmerkelijke mate van welzijn als gevolg van algemeen werkplezier, toegenomen sociale banden en verandering in hun sociale status. Lees hier meer over onze impact.


Wat is dan 'goed werk'? Lees hier de 9 aanbevelingen van het WRR aan bedrijven, instellingen, sociale partners en de overheid hier.


______


Article: The better work. The new social task.


Good work is crucial for people and society, writes the Scientific Council for Government Policy in the report entitled 'The Better Work'. Not only for the economy, but also for quality of life and social cohesion. That is exactly what we are committed to: good work for everyone who is willing and able to work. And with success, as NewBees participants experience a remarkable degree of well-being as a result of general job satisfaction, increased social ties and changes in their social status. Read more about our impact here. So what is 'good work'? Read here the 9 recommendations of the WRR to companies, institutions, social partners and the government here (in Dutch).NEWBEES_LOGO-WIT-RGB-4x.png
  • LinkedIn
  • Facebook
ANBI_zk_diap.png

Stichting NewBees

Amsterdam

KvK 65443101

RSIN 856114467

NL37 ABNA 0486 8452 22

inburgering

info@new-bees.org  

Privacy Policy

Customer regulations

.

COVID-19