• NewBees

Changemaking Collaborations: Nieuwe Nederlanders op het toneel

"We wilden het niet alleen ’over’ bewoners van een azc hebben, maar wilden deze Nieuwe Nederlanders zelf ook op het toneel laten meespelen. Zij zijn het verhaal."

Tientallen Nieuwe Nederlanders met een vluchtverleden- die het verhaal van Semmier op hun eigen manier aan den lijve hebben ondervonden- spelen daarom zelf ook mee in de grenzeloze theatervoorstelling 'Hoe ik talent voor het leven kreeg'. Er is een vaste spelersgroep naast een wisselende groep per stad. Samen met de cast van acteurs vertellen zij u het verhaal van Rodaan Al Galidi.


Bewonder de rest van de spelers op de website van Talent voor het leven.


Foto's: Mohammad Alzoabi______


Changemaking Collaborations: Newcomers on stage


"We didn't just want to talk about 'residents of an asylum seekers' center, but also wanted these New Dutch people to play a role on the stage themselves. They are the story."

Dozens of New Dutch people with a refugee background - who have experienced Semmier's story firsthand in their own way - therefore also participate in the boundless theater performance 'How I got talent for life'. There is a fixed group of players in addition to a changing group per city. Together with the cast of actors, they tell you the story of Rodaan Al Galidi. Admire the rest of the players on the website of 'Hoe ik talent voor het leven kreeg'.


NEWBEES_LOGO-WIT-RGB-4x.png
  • LinkedIn
  • Facebook
ANBI_zk_diap.png

Stichting NewBees

Amsterdam

KvK 65443101

RSIN 856114467

NL37 ABNA 0486 8452 22

inburgering

info@new-bees.org  

Privacy Policy

Customer regulations

.

COVID-19