• NewBees

MEASURE Impact: Wat maatwerk écht kost

Updated: Sep 3, 2020


Maatwerk, dat is vast heel duur! Niet als je kijkt naar wat het oplevert en dat mee neemt in de vergelijking.


Een maatwerktraject voor nieuwkomers stelt hen in staat om mee te doen zoveel zij kunnen, en waar mogelijk dit potentieel te vergroten. Zo matchen wij deelnemers alleen met traineeships die echt goed bij ze passen. Niet alleen omdat dit leuker en zinvoller is voor alle betrokken partijen, maar ook omdat dit de kans verhoogd op het vinden en houden van een (betaalde) baan na het traineeship. Daar maken we de meeste impact mee.


En het leidt tot lagere overheidsuitgaven voor sociale voorzieningen en hogere inkomsten uit de inkomstenbelasting. Dit weegt op tegen de kosten en subsidies. Zo zijn de positieve effecten van onze activiteiten in en voor de gemeente Zaanstad maar liefst gekwantificeerd op €320,000.


______


MEASURE Impact: The true costs of customization


Customization, that is probably very expensive! Not if you look at the results and include that in the equation. A tailor-made program for newcomers enables them to participate as much as they can and to increase this potential where possible. For example, we only match participants with traineeships that really suit them well. Not only because this is more fun and meaningful for all parties involved, but also because it increases the chance of finding and keeping a (paid) job after the traineeship. We make the most impact with that. And it leads to lower government spending on social services and higher income tax revenues. This outweighs the costs and subsidies. For example, the positive effects of our activities in and for the municipality of Zaanstad have been quantified at no less than € 320,000.

NEWBEES_LOGO-WIT-RGB-4x.png
  • LinkedIn
  • Facebook
ANBI_zk_diap.png

Stichting NewBees

Amsterdam

KvK 65443101

RSIN 856114467

NL37 ABNA 0486 8452 22

inburgering

info@new-bees.org  

Privacy Policy

Customer regulations

.

COVID-19