• NewBees

MEASURE Impact: De Z-route vormgeven


Sommige mensen leren beter nou eenmaal door te doen. En dat is niet anders onder nieuwkomers. Deze mensen komen in het nieuwe inburgeringsstelsel in de zogenaamde Z-route.


In de Z-route wordt 800 van de 1600 uur aan activering en participatie besteed. Gemeenten krijgen een grote beleidsvrijheid om hierin eigen keuzes te maken en doelen te bepalen. Maar meer vrijheid is soms ook lastig. Welke keuzes weeg je tegen elkaar af en hoe krijgt het beleid concreet vorm?


Wij denken dat als welzijn en zelfredzaamheid de vraag is, maatwerk het antwoord is. Zo stel je iemand in staat om mee te doen zoveel zij kunnen, en waar mogelijk dit potentieel te vergroten.


Meer leren over impact? Ons nieuwste impact rapport in samenwerking met de gemeenste Zaanstad en het ministerie staat online! Je vindt het hier op onze website.


______


MEASURE Impact: Shaping the Z-route


Some people just learn better by doing. And that is no different among newcomers. These people enter the new integration system in the so-called Z route. In the Z route, 800 of the 1600 hours are spent on activation and participation. Municipalities are given great policy freedom to make their own choices and to set goals. But more freedom is sometimes also difficult. Which choices do you weigh up against each other and how does the policy take concrete form? We believe that if well-being and self-reliance are the questions, customization is the answer. In this way, you enable someone to participate as much as they can, and increase this potential where possible. Want to learn more about the impact? Our latest impact report in collaboration with the city of Zaanstad and the ministry is online! You can find it here on our website.NEWBEES_LOGO-WIT-RGB-4x.png
  • LinkedIn
  • Facebook
ANBI_zk_diap.png

Stichting NewBees

Amsterdam

KvK 65443101

RSIN 856114467

NL37 ABNA 0486 8452 22

inburgering

info@new-bees.org  

Privacy Policy

Customer regulations

.

COVID-19