• NewBees

MEASURE Impact: Inzicht in onze impact

Inzicht in impact – welke actie leidt tot welke reacties – helpt om strategie aan te scherpen, mogelijke keuzes af te wegen en het succes meetbaar te maken. Wij hebben dit meetbaar gemaakt op 3️ niveaus: output, outcome en impact drivers.


  1. Output drivers zijn de DIRECTE resultaten van activiteiten van NewBees, zoals de duur van het traineeship en de hoeveelheid deelnemers.

  2. Deze directe activiteiten beïnvloeden de outcome drivers. Dit zijn INDIRECTE resultaten zoals het aantal werkende deelnemers of de kans op een baan na het traineeship.

  3. De outcome drivers beïnvloeden weer de impact drivers, het hoogste niveau. Dit is wat we uiteindelijk willen bereiken, bijvoorbeeld verhoogd welzijn door het hebben van werk.


Nu we de kettingreactie in beeld hebben, kunnen we kijken welke factoren het meest bijdragen aan een positieve impact, en die vergroten.______


MEASURE Impact: Insight into our impact


Having insight into your impact - which action leads to which reactions - helps to fine-tune strategy, weigh up possible choices and make success measurable. We have made this measurable on 3️ levels: output, outcome and impact drivers.

  1. Output drivers are the DIRECT results of NewBees activities, such as the duration of the traineeship and the number of participants.

  2. These direct activities influence the outcome drivers. These are INDIRECT results such as the number of working participants or the chance of a job after the traineeship.

  3. The outcome drivers in turn influence the impact drivers, the highest level. This is what we ultimately want to achieve, for example increased well-being through employment.

Now that we have a picture of the chain reaction, we can look at which factors contribute most to a positive impact and increase them.NEWBEES_LOGO-WIT-RGB-4x.png
  • LinkedIn
  • Facebook
ANBI_zk_diap.png

Stichting NewBees

Amsterdam

KvK 65443101

RSIN 856114467

NL37 ABNA 0486 8452 22

inburgering

info@new-bees.org  

Privacy Policy

Customer regulations

.

COVID-19