• NewBees

MEASURE Impact: Je meet wat je belangrijk vindt


Als dat geld is, dan heb je genoeg aan het meten van financiële kosten en opbrengsten. Maar wat als er meer factoren zijn die minstens net zo belangrijk zijn, zoals de impact op welzijn of maatschappij? Hoe neem je die dan mee in de vergelijking?


Met de hulp van Impact Institute hebben we in opdracht van het ministerie van SZW onze activiteiten in de gemeente Zaanstad geëvalueerd. Eerst zijn alle belangrijke factoren in kaart gebracht, en daarna uitgedrukt in dezelfde eenheid uitgedrukt. In dit geval, euro’s.


Zo kunnen we in plaats van appels met peren, appels met appels vergelijken.

Zo hebben we naast financieel kapitaal, ook sociaal en menselijk kapitaal uitgedrukt in euro’s en kunnen we weloverwogen keuzes maken om onze impact te vergroten.


______


MEASURE Impact: You measure what is important to you


If that's money, then measuring financial costs and returns is enough. But what if there are more factors that are at least as important, such as the impact on well-being or society? How do you include it in the comparison?


With the help of Impact Institute, we evaluated our activities in the municipality of Zaanstad on behalf of the Ministry of Social Affairs and Employment. First, all important factors are mapped, and then expressed in the same unit. In this case, euros.


For example, instead of comparing apples with pears, we can compare apples with apples.

In addition to financial capital, we have also expressed social and human capital in euros and we can make well-considered choices to increase our impact.NEWBEES_LOGO-WIT-RGB-4x.png
  • LinkedIn
  • Facebook
ANBI_zk_diap.png

Stichting NewBees

Amsterdam

KvK 65443101

RSIN 856114467

NL37 ABNA 0486 8452 22

inburgering

info@new-bees.org  

Privacy Policy

Customer regulations

.

COVID-19