• NewBees

MEASURE Impact: Leren door te DOEN

Updated: Sep 3, 2020


Taal en cultuur leren door erover te lezen, of door het te DOEN?


In de Veranderopgave Inburgering gaat praktijkervaring een belangrijke rol spelen. Want lezen helpt misschien om je inburgering te halen, maar actieve participatie verbetert zelfredzaamheid.


Wel is het belangrijk om bepaalde kwaliteitseisen te stellen aan de plekken waar praktijkervaring opgedaan kan worden. Zo matchen wij nieuwkomers alleen met traineeships die bij ze passen.


Meer leren over impact? Ons nieuwste impact rapport in samenwerking met de gemeenste Zaanstad en het ministerie staat online! Je vindt het hier op onze website.


_____


MEASURE Impact: Learning by DOING


Learning language and culture by reading about it, or by DOING it? Practical experience will play an important role in the 'Veranderopgave Inburgering'. Because reading may help you to gain integration, but active participation improves self-reliance. However, it is important to set certain quality requirements for the places where practical experience can be gained. For example, we only match newcomers with traineeships that suit them.


Want to learn more about the impact? Our latest impact report in collaboration with the city of Zaanstad and the ministry is online! You can find it here on our website.

NEWBEES_LOGO-WIT-RGB-4x.png
  • LinkedIn
  • Facebook
ANBI_zk_diap.png

Stichting NewBees

Amsterdam

KvK 65443101

RSIN 856114467

NL37 ABNA 0486 8452 22

inburgering

info@new-bees.org  

Privacy Policy

Customer regulations

.

COVID-19