• NewBees

MEASURE Impact: Waarmee maken we meer positieve impact?


Kwaliteit of kwantiteit? Betere aansluiting op de arbeidsmarkt of meer mensen matchen? Waarmee maken we meer positieve impact? Dat antwoord kunnen we nu onderbouwen, ook financieel.


Kwantiteit. De hoeveelheid deelnemers gematcht heeft vooral invloed op de positieve impact van de deelnemers. Elke persoon gematcht ervaart een stijging in welzijn.


Kwaliteit. Het aantal deelnemers dat een baan vindt of houdt na het traineeship heeft ook een positieve impact op de overheid (minder uitkeringen, meer inkomstenbelasting) en de samenleving (stijging welzijn van het gezin). Hoe duurzamer de uitstroom, hoe hoger de impact.Kortom, kwaliteit loont.

Dus dat betekent meer focus op de duur van het traineeship, de kwaliteit van de training, de match van de traineeship met de interesses van de deelnemer en de vraag van de arbeidsmarkt.
_____


MEASURE Impact: How can we make more positive impact?


Quality or quantity? Better connection to the labor market or match more people? How can we make more positive impact? We can now substantiate that answer, also financially.


Quantity. The amount of participants matched mainly influences the positive impact of the participants. Each person matched experiences an increase in well-being.


Quality. The number of participants who find or keep a job after the traineeship also has a positive impact on the government (fewer benefits, more income tax) and society (increased well-being of the family). The more sustainable the outflow, the higher the impact.


In short, quality pays off

So, that means more focus on the duration of the traineeship, the quality of the training, the match of the traineeship with the interests of the participant and the demand from the labor market.

NEWBEES_LOGO-WIT-RGB-4x.png
  • LinkedIn
  • Facebook
ANBI_zk_diap.png

Stichting NewBees

Amsterdam

KvK 65443101

RSIN 856114467

NL37 ABNA 0486 8452 22

inburgering

info@new-bees.org  

Privacy Policy

Customer regulations

.

COVID-19