• NewBees

MEASURE Impact: Wat betekent het voor jou om een baan te hebben?

"Door het hebben van werk ervaren mensen verschillende vormen van welzijn, zoals algemeen werkplezier, meer sociale banden, verandering in sociale status en een verhoogd gevoel van autonomie."

Daarnaast creëert het een positieve impact op de samenleving vanwege de toename van welzijn binnen gezinnen van de deelnemers door de verbeterde werksituatie.


Zo zijn de positieve effecten op onze deelnemers enkel in de gemeente Zaanstad in 2020 maar liefst gekwantificeerd op €1.690.000.Lees meer over onze impact op onze website.


_____


MEASURE Impact: What does it mean to you to have a job?


"By having a job, people experience different forms of well-being, such as general job satisfaction, increased social ties, changes in social status and an increased sense of autonomy."

In addition, it creates a positive impact on society due to the increase in well-being within the families of the participants due to the improved work situation.


For example, the positive effects on our participants in the municipality of Zaanstad in 2020 alone are no less than quantified at € 1,690,000.


Read more about our impact on our website.


NEWBEES_LOGO-WIT-RGB-4x.png
  • LinkedIn
  • Facebook
ANBI_zk_diap.png

Stichting NewBees

Amsterdam

KvK 65443101

RSIN 856114467

NL37 ABNA 0486 8452 22

inburgering

info@new-bees.org  

Privacy Policy

Customer regulations

.

COVID-19