• NewBees

MEASURE Impact: Wat is impact?

Een actie leidt tot een ketting aan reacties. Het verschil met geen of een andere actie, dat is onze impact.De uitdaging is hoe je impact meetbaar en inzichtelijk maakt. Want als je dat weet, dan kun je de gewenste impact – financieel, maar ook menselijk en sociaal – vergroten.


Maar hoe doe je dat? Weet jij waar je impact op hebt en hoe je die kan vergroten?


NewBees heeft in 2019 en 2020 deelgenomen aan een pilot in gemeente Zaanstad voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, wat handvatten biedt aan hoe impact praktisch en inzichtelijk gemaakt kan worden.


Daarover zullen we de komende tijd meer delen!


_____


MEASURE Impact: What is impact?


An action leads to a chain of reactions. The difference with no action or another action is our impact. The challenge is how to make impact measurable and transparent. Because if you know that, you can increase the desired impact - financially, but also human and social. But how do you do that? Do you know what your impact is and how you can increase it? In 2019 and 2020, NewBees participated in a pilot in the municipality of Zaanstad for the Ministry of Social Affairs and Employment, which offers tools for how impact can be made practical and transparent. We will share more about that in the near future!

NEWBEES_LOGO-WIT-RGB-4x.png
  • LinkedIn
  • Facebook
ANBI_zk_diap.png

Stichting NewBees

Amsterdam

KvK 65443101

RSIN 856114467

NL37 ABNA 0486 8452 22

inburgering

info@new-bees.org  

Privacy Policy

Customer regulations

.

COVID-19